วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 07.30 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรม “ชวน ช้อป ชิม ใช้ จระเข้”

 สำนักงานเลขานุการกรม


วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 07.30 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรม “ชวน ช้อป ชิม ใช้ จระเข้” 

บทความ


วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 07.30 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรม “ชวน ช้อป ชิม ใช้ จระเข้” โดยกรมประมงได้เปิดพื้นที่บริเวณลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจระเข้จากจังหวัดนครปฐมและราชบุรีนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋าผลิตจากหนังจระเข้แท้ กระเป๋าสตางค์ผู้ชาย-ผู้หญิง กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย เข็มขัดหนังจระเข้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจระเข้ เช่น บ้องตันแดดเดียว แคปจระเข้ แหนมซี่โครงจระเข้ ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  329   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  292  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน...  284  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  192  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้า...  175  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   117  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   112  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  89  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   82  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ