วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลาด Fisherman Market พร้อมเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค

 สำนักงานเลขานุการกรม


วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลาด Fisherman Market พร้อมเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค 

บทความ


วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโซนด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลาด Fisherman Market พร้อมเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ภายใต้นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยชาวประมงพื้นบ้านหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  329   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  292  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน...  284  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  192  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้า...  175  กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   117  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   112  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  89  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   82  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ