กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2019-08-30  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ชุมชนบ้านโคกกะเพอ หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์.. (157)  โครงสร้างหน่วยฯ (นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (129) พื้นที่รับผิดชอบ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (128) กิจกรรมบูรณาการณ์ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (124) ผอ.ศูนย์ฯพร้อมคณะร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์.. (112) นโยบายองค์กร.. (111) ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (106) คติในการปฏิบัติงาน(หน่วยฯ).. (88) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.. (86) ภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)จังหวัดอุบลราชธานี.. (85) ภารกิจ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (75) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (69) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (66) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนสิงหาคม ๖๒.. (62) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓.. (48) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒.. (46) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒.. (46) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (34) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒.. (31) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนมกราคม ๒๕๖๓.. (28)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์