ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์) 


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ เลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหงส์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ ๑ ๒ ๖ ๐ ตู้ ปณ.๒ 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๖ ๖๖๙ ๕๕  E-mail: Lamnangrong_p1@hotmail.com

เวปไซต์ https://www4.fisheries.go.th/Lamnangrong

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!