โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมประมง 

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 2019-11-25 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ชุมชนบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ

  • Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี