ช่วงฤดูปาวางไข่

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


ช่วงฤดูปาวางไข่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล(อุบลราชธานี) ออกปฏิบัติงานควบคุมในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่และเลื้องตัวอ่อน และได้ประชาสัมพันธ์เครื่องมือประมงที่ใช้ทำการประมงได้และเครื่องมือประมงห้ามใช้ทำการประมงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในพื้นที่ เขื่อนธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953