กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ) 

 เผยเเพร่: 2020-01-28  |   ข่าววันที่: 2020-01-28 |  อ่าน: 218 ครั้ง
 

ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ น้ำอูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และ ชปพ.ประมง ได้ออกปฏิบัติกิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง บริเวณหนองกุดทิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้ง ที่มีผู้ลักลอบทำการประมง ประกอบด้วยอวนมุ้งเขียว จำนวน 10 ผืน ยาวผืนละประมาณ 15 เมตร ลอบ 50 ลูก ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภใเมืองบึงกาฬ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (366)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (352) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (329) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (321) king.. (314) รื้อถอนเครื่องมือตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ.. (299) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (296) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (289) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (284) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (278) รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ.. (278) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (273) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (272) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (251) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (247) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (247) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (238) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (220) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (218) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (212)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160