กิจกรรมควบคุมการทำประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)


กิจกรรมควบคุมการทำประมง 


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ หน่วยฯ น้ำอูน ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงบริเวณแม่น้ำสงคราม เขตอำเภอท่าอุเทน และอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้หาข่าวการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (อวนรุน/โพงพาง) ในช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมทั้งได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์การทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160    royalthaifishery@gmail.com   0 4240 4964   0 4240 4964