กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก 

 เผยเเพร่: 2019-12-23  |   ข่าววันที่: 2019-12-22 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขกวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บูรณาการร่วมกันหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขกวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บูรณาการร่วมกัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (746)  ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (731) แบบฟอร์ม.. (727) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (718) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (683) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (241) วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (230) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (182) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (161) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (159) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.. (147) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (143) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (131) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (125) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (116) คำสั่งกรมประมง.. (82) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. (77) ิbramer.. (76) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (75) คู่มือชาวประมงพาณิชย์.. (63)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180