ประชุมประจำเดือน มี.ค.63

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ประชุมประจำเดือน มี.ค.63 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 น.นปท. อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ โคย นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม หน.นปท.อ่าวน้อย ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าแถวหน้าสำนักงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่เรื่องเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบ) และทดสอบระเบียบแถวขั้นพื้นฐานก่อนเข้าห้องประชุม เวลา 09:45 น. มีการประชุมประจำเดือน มี.ค.63 ของหน่วยฯ เพื่อชี้แจงข้าราชการ แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ และถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กับชาวประมง ระเบียบวินัย การแต่งการในเวลางาน ความสามัคคีในองค์กร การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีนำ้ใจต่อเพื่อนร่วมงาน และทำความเข้าใจในเรื่องแผนงานที่ได้รับ ตัวชี้วัดตามข้อตกลง ณ.ห้องประชุม นปท.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ เลิกประชุมเวลา 12:00 น รับประทานอาหารร่วมกัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดตั้งแผงโซ่ล่าเซลล์เรือตรวจการประมง .. (185)  ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดุมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (176) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (165) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (163) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563.. (156) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง.. (149) กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (134) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (130) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง.. (130) ประกาศสมัครข้าราชการ.. (125) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์.. (123) กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (113) กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (103) ช่วยเหลือค้นหาผู้พลัดตกจากเรือตกน้ำ.. (102) ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (102) ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562.. (101) ประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562.. (100) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (98) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนประจำปีงบประมาณ  2563.. (98) ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (94)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000