ประชุมประจำเดือน มี.ค.63

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


ประชุมประจำเดือน มี.ค.63 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 น.นปท. อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ โคย นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม หน.นปท.อ่าวน้อย ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าแถวหน้าสำนักงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่เรื่องเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบ) และทดสอบระเบียบแถวขั้นพื้นฐานก่อนเข้าห้องประชุม เวลา 09:45 น. มีการประชุมประจำเดือน มี.ค.63 ของหน่วยฯ เพื่อชี้แจงข้าราชการ แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ และถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่กับชาวประมง ระเบียบวินัย การแต่งการในเวลางาน ความสามัคคีในองค์กร การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีนำ้ใจต่อเพื่อนร่วมงาน และทำความเข้าใจในเรื่องแผนงานที่ได้รับ ตัวชี้วัดตามข้อตกลง ณ.ห้องประชุม นปท.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ เลิกประชุมเวลา 12:00 น รับประทานอาหารร่วมกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882