โครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-14  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง)   โดยนายพงษ์ศรันย์  รัตรนพรหม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จัดฝึกอบรมโครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 รุ่น จากโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก      อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้นำเรือตรวจฯ 602 รับนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมยุวประมง และคณะ เพื่อทัศนศึกษาดูงานทางทะเลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอ่าวอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดตั้งแผงโซ่ล่าเซลล์เรือตรวจการประมง .. (179)  ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดุมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (169) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (159) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (156) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563.. (155) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง.. (143) กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (130) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (127) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง.. (121) ประกาศสมัครข้าราชการ.. (121) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์.. (121) กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (110) ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562.. (100) ประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562.. (97) ช่วยเหลือค้นหาผู้พลัดตกจากเรือตกน้ำ.. (97) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนประจำปีงบประมาณ  2563.. (97) กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (96) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (96) ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (95) กจิกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (87)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000