โครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


โครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


วันที่ 8-9 มกราคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง)   โดยนายพงษ์ศรันย์  รัตรนพรหม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จัดฝึกอบรมโครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 รุ่น จากโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก      อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้นำเรือตรวจฯ 602 รับนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมยุวประมง และคณะ เพื่อทัศนศึกษาดูงานทางทะเลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอ่าวอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882