โครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-14  |   ข่าววันที่: 2020-01-09 |  อ่าน: 12 ครั้ง
 

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง)   โดยนายพงษ์ศรันย์  รัตรนพรหม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จัดฝึกอบรมโครงการ  “ยุวประมง” รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 รุ่น จากโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ต.บ่อนอก      อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้นำเรือตรวจฯ 602 รับนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมยุวประมง และคณะ เพื่อทัศนศึกษาดูงานทางทะเลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอ่าวอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงเร่งหาทางออกม.57แก้ววิฤต"ปลาทูไทย".. (383)  กรมประมง...แจ้งแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร "ปลาทู" อ่าวไทย เชื่อมั่นถ้าทุกคนร่วมมือกัน.. (113) คลิประทึก! ชาวประมงอวนลากผิดกฏหมาย ล้อมเรือทำร้ายเจ้าหน้าที่.. (95) กิจกรรมปล่อยหอยตะโกรมกรามขาว จำนวน 790,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (73) ประกาศกรมประมง.. (69) แบบ สขร 1 งบประมาณ 2562.. (67) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (66) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (64) พระราชกำหนดประมง.. (59) โครงการ"อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"ประจำปี 2562.. (58) โครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2562.. (58) ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (55) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563.. (54) วันแม่แห่งชาติ 2562 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (52) ปล่อยพันธุ์น้ำ คลองทุ่งน้อย.. (47) เรื่องร้องเรียน.. (46) อธิบดีกรมประมงตรวจราชการ .. (42) กิจกรรมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (41) ติดตั้งแผงโซ่ล่าเซลล์เรือตรวจการประมง .. (39) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ.. (38)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     193  ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77000