กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายรัฐศักดิ์  บุญไทย พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง ติดตามผลการปฏิบัติงานของธนาคารปูม้า ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง เปิดให้ชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือ ทั้งที่มีทะเบียนเรือ และยังไม่มีทะเบียนเรือ สามารถตรวจวัดขนาด จัดทำอัตลักษณ์ และจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882