กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-04  |   ข่าววันที่: 2019-12-03 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายรัฐศักดิ์  บุญไทย พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง ติดตามผลการปฏิบัติงานของธนาคารปูม้า ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง เปิดให้ชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือ ทั้งที่มีทะเบียนเรือ และยังไม่มีทะเบียนเรือ สามารถตรวจวัดขนาด จัดทำอัตลักษณ์ และจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563.. (121)  ติดตั้งแผงโซ่ล่าเซลล์เรือตรวจการประมง .. (120) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (109) ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดุมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (108) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (106) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง.. (94) ประกาศสมัครข้าราชการ.. (86) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์.. (79) กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (78) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (77) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง.. (69) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (66) ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (65) กิจกรรมควบคุมเผ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (64) ช่วยเหลือค้นหาผู้พลัดตกจากเรือตกน้ำ.. (62) ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562.. (58) กจิกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (54) ประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562.. (54) ประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ.. (54) วันปิยะมหาราช 2562.. (52)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000