วันปิยะมหาราช 2562

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

วันปิยะมหาราช 2562 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-23  |   ข่าววันที่: 2019-10-23 |  อ่าน: 20 ครั้ง
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ.ชายทะเลหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,915,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 300,000 ตัว และพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 109,000 ตัว และพื้นที่ธรรมชาติ 4 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี เขื่อนยางชุม เขื่อนช่องลม ปล่อยกุ้งก้ามกราม 500,00 ตัว และปลาบึก 2,000 ตัว ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมงในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(นายพัลลภ สิงหเสนี) เป็นประธานและมีข้าราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ? 200 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงเร่งหาทางออกม.57แก้ววิฤต"ปลาทูไทย".. (383)  กรมประมง...แจ้งแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร "ปลาทู" อ่าวไทย เชื่อมั่นถ้าทุกคนร่วมมือกัน.. (113) คลิประทึก! ชาวประมงอวนลากผิดกฏหมาย ล้อมเรือทำร้ายเจ้าหน้าที่.. (95) กิจกรรมปล่อยหอยตะโกรมกรามขาว จำนวน 790,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (73) ประกาศกรมประมง.. (69) แบบ สขร 1 งบประมาณ 2562.. (67) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (66) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (64) พระราชกำหนดประมง.. (59) โครงการ"อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"ประจำปี 2562.. (58) โครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2562.. (58) ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (55) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2563.. (54) วันแม่แห่งชาติ 2562 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (52) ปล่อยพันธุ์น้ำ คลองทุ่งน้อย.. (47) เรื่องร้องเรียน.. (46) อธิบดีกรมประมงตรวจราชการ .. (42) กิจกรรมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (41) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ.. (38) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์.. (38)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     193  ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77000