วันปิยะมหาราช 2562

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


วันปิยะมหาราช 2562 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


วันที่ 23 ตุลาคม 2562

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ.ชายทะเลหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,915,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 300,000 ตัว และพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 109,000 ตัว และพื้นที่ธรรมชาติ 4 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี เขื่อนยางชุม เขื่อนช่องลม ปล่อยกุ้งก้ามกราม 500,00 ตัว และปลาบึก 2,000 ตัว ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมงในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(นายพัลลภ สิงหเสนี) เป็นประธานและมีข้าราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ? 200 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882