กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


วันที่ 16 กันยายน 2562  นปท.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 ระยอง โดยนายสมนึก โหยบคาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 7 นาย ได้นำเรือตรวจฯ 602 ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พบปะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ณ ธนาคารปูม้า หมู่ 2 บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และ ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับทราบ  โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำปราณ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมรับฟังประมาณ 30 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882