เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


วันที่? 4? ก.ย.? 62? หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จ.ประจวบฯ? ได้เตรียมความพร้อมเรือยาง?พร้อมกำลังเจ้าหน้า?และอุปกรณ์อื่นๆ? เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือชาวบ้านกรณีการเกิดอุทุกภัยจากผลกระทบจากพายุ? โพดุน-คาจิกิ ในพื้นที่รับผิดชอบ? หากได้รับการประสานขอจากหน่วยงานและประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

     193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882