“รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ”

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


“รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ” 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


“รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ”..คลิก

     วันที่ ๙ มี.ค.๖๖ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายวรวิทย์  สมนาม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , หน่วยเฉพาะกิจ จงอางศึก , กองบิน ๕ , ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ ๕ กองกำกับการตำรวจน้ำ ๔  กองบังคับการตำรวจน้ำ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ ๖ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๖ (ประจวบคีรีขันธ์) , ศจร.บางสะพาน , ศจร.ประจวบฯ , ศจร.ปราณบุรี , นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม “รักษ์หาด รักชายฝั่งทะเล ประจวบ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมเพื่อบำเบ็ญสาธารณะประโยชน์ ชายหาดและสถานที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มชาวประมงตระหนักรู้ในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้และร่วมกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชายหาด และชายฝั่งทะเลโดยกำหนดจัดกิจกรรม เก็บขยะชายหาด พื้นที่อ่าวน้อย (คั่นกระได) และการทำความสะอาดสถานที่ลานพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ลานพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาเอกเรืองฤทธิ์  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

    รายละเอียด 193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000   email  ting2515.com@windowslive.com  โทรศัพท์ 032550882
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6