ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖..คลิก

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.สมุทรปราการ โดย นายวรวิทย์ สมนาม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

    รายละเอียด 193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000   email  ting2515.com@windowslive.com  โทรศัพท์ 032550882
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6