โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์..คลิก

         วันที่ ๘ ธันวาคม 2565 นปท.อ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.สมุทรปราการ โดย นายอมร รอดอินทร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านเขาแดง เลขที่ 126 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

    รายละเอียด 193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000   email  ting2515.com@windowslive.com  โทรศัพท์ 032550882
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6