ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จังหวัดปร...


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕..คลิก

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.สมุทรปราการ โดย นายอมร รอดอินทร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูทะเล) ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

    รายละเอียด 193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000   email  ting2515.com@windowslive.com  โทรศัพท์ 032550882
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6