กิจกรรมควบคุมการทำการประมง นายชูศักดิ์ เณรเลียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมควบคุมการทำการประมง นายชูศักดิ์ เณรเลียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี         วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยนายชูศักดิ์ เณรเลียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม ๕ นาย  ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

        ผลการปฏิบัติงาน บริเวณแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๗ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตรวจพบเครื่องมือโพงพาง จำนวน ๑ ปาก มีความผิดตาม ม. ๖๗(๑) บทกำหนดโทษตาม ม.๑๔๖,๑๖๙ ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิดจึงได้ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือโพงพาง นำบันทึกรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามปจว. ข้อ ๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๕๐ น.โดยมี ร.ต.อ. อาคม กรเกษแก้ว เป็นพนักงานสอบสวนไว้เป็นที่เรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำ...  236   กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชก...  181  กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด ตามพระรา...  164  กิจกรรมอื่นๆ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565  เพื่อถวา...  128  กิจกรรมอื่น ๆ รองอธิบดีกรมประมง นายมานพ หนูสอน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุท...  122  กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายส...  106  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป...  98  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)   85  กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย กิ...  84  กิจกรรมอื่น ๆ : ช่วยเหลือและแจกของยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.3. ต.สนามช...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

     68/2 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ayutthayaprotral@gmail.com   035-951-575   -   แฟนเพจ