กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต. คลองสระบัว และ ม.4 ต. ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุกภัย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต. คลองสระบัว และ ม.4 ต. ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุกภัย                       ตามนโยบายกรมประมงที่ให้หน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นั้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้นางภคพร อัยรัตน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย พร้อมเรือตรวจประมงน้ำจืดเจ้าพระยา 04 รถยนต์ 3 กฉ 3158 กทม. ร่วมกับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต. คลองสระบัว และ ม.4 ต. ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุกภัย     ตามนโยบายกรมประมงที่ให้หน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นั้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางภคพร อัยรัตน์   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย พร้อมเรือตรวจประมงน้ำจืดเจ้าพระยา 04 รถยนต์ 3 กฉ 3158 กทม. ร่วมกับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต. คลองสระบัว และ ม.4 ต. ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุกภัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำ...  232   กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชก...  177  กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด ตามพระรา...  153  กิจกรรมอื่นๆ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565  เพื่อถวา...  127  กิจกรรมอื่น ๆ รองอธิบดีกรมประมง นายมานพ หนูสอน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุท...  121  กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายส...  103  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป...  88  กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย กิ...  79  กิจกรรมอื่น ๆ : ช่วยเหลือและแจกของยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.3. ต.สนามช...  72  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)   71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

     68/2 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ayutthayaprotral@gmail.com   035-951-575   -   แฟนเพจ