ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีและวัสดุสำหรับทาสี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีและวัสดุสำหรับทาสี               ตามที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง(พังงา) ได้มีโครงการจัดสีและวัสดุสำหรับทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                ผู้เสนอราคาชนะการจัดซื้อสีและวัสดุสำหรับทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีนานาภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๔๙๙.- บาท (หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  และราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นไว้ทั้งปวงด้วยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 61/5 หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210    similanpatrol@gmail.com   076 453 336   แฟนเพจ