งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200716110935_1_file.pdfแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

- วัสดุการเกษตร 

- วัสดุสำนักงาน

-  วัสดุงานบ้านงานครัว

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 

- ตุลาคม ๒๕๕๘
- พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ธันวาคม ๒๕๕๘
- มกราคม  ๒๕๕๙
- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- มีนาคม ๒๕๕๙ 
- เมษายน ๒๕๕๙
- พฤษภาคม ๒๕๕๙
- มิถุนายน ๒๕๕๙
- กรกฎาคม ๒๕๕๙
- สิงหาคม ๒๕๕๙ 
- กันยายน ๒๕๕๙
- ตุลาคม ๒๕๕๙
- พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ธันวาคม ๒๕๕๙
- มกราคม ๒๕๖๐
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- มีนาคม ๒๕๖๐
- เมษายน ๒๕๖๐
- พฤษจิกายน ๒๕๖๐
- มิถุนายน ๒๕๖๐
- กรกฏาคม ๒๕๖๐
- สิงหาคม ๒๕๖๐
- กันยายน ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ตุลาคม ๒๕๖๐
- พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- ธันวาคม ๒๕๖๐
- มกราคม ๒๕๖๑
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- พฤษภาคม ๒๕๖๑
- มิถุนายน ๒๕๖๑
- กรกฏาคม ๒๕๖๑
- สิงหาคม ๒๕๖๑
- กันยายน ๒๕๖๑
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- ตุลาคม ๒๕๖๑
- พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ธันวาคม ๒๕๖๑
- มกราคม ๒๕๖๒
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- มีนาคม ๒๕๖๒
- เมษายน ๒๕๖๒
- พฤษภาคม ๒๕๖๒
- มิถุนายน ๒๕๖๒
- กรกฎาคม ๒๕๖๒
- สิงหาคม ๒๕๖๒
- กันยายน ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ธันวาคม 2562
- มกราคม 2563
- กุมภาพันธ์ 2563
- มีนาคม 2563
- เมษายน 2563
- พฤษภาคม 2563
- มิถุนายน 2563
- กรกฎาคม 2563
- สิงหาคม 2563
-กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2564

- ตุลาคม 2563
- พฤศจิกายน 2563
- ธันวาคม 2563
- มกราคม 2564
-กุมภาพันธ์ 2564
- มีนาคม 2564
- เมษายน 2564
- พฤษภาคม 2564
- มิถุนายน 2564
- กรกฎาคม 2564
- สิงหาคม 2564
-กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2565

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว    211   โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...  173  สัตว์น้ำมีจำหน่าย ประจำวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564   171  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สิงห์บุรีบ้านเรา เรารักษ์”   169  ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปลาช่อนแม่ลา    163  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔    157  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 12/ 2564 ประจำเดือนธันวามคม 2564    154  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ   150  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเ...  148  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   148

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ