ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สิงห์บุรี..กำหนดให้ดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี   142   ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65    124  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (...  121  ตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.   118  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    114  ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรี    113  กิจกรรมในโครงการสร้างการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...  107  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...  105  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    105  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมด้านการประมงในงานวันประมงน้อมเก...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ