ประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สิงห์บุรี..กำหนดให้ดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี   145   ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรี    114  กิจกรรมในโครงการสร้างการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...  112  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    108  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565    106  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...  106  กิจกรรม Kick off “โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดสิงห์บุรี”   105  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมด้านการประมงในงานวันประมงน้อมเก...  104  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ...  104  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Mo...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ