ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กรมส่งเสริมการเกษตร งานตามยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กรมส่งเสริมการเกษตร งานตามยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565   222   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   204  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565    196  กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565   171  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ" ประจำป...  144  สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพ...  133  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าร...  123  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   122  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565    114  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตร...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ