ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี นำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณสวนรุกขชาติคูเมือง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี นำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณสวนรุกขชาติคูเมือง 

กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี นำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  บริเวณสวนรุกขชาติคูเมือง ตำบลห้วยชัน  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565   226   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   205  กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565   176  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ" ประจำป...  146  สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพ...  133  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   125  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565    116  กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565   112  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 5 และ 7-8 เมษายน 2565   111  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์    109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ