“งานวางดินก้อนแรกในการสร้างที่อยู่อาศัยแบบบ้านดิน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


“งานวางดินก้อนแรกในการสร้างที่อยู่อาศัยแบบบ้านดิน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565   192   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   180  ตัวชี้วัดข้าราชการ   174  ประชุม เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง"   155  กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565   150  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565    146  ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท...  135  สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุร...  132  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี    125  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565    121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ