กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-09  |   ข่าววันที่: 2018-10-15 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี เข้าประชุมปรึกษาหารือการจัดทำรายละเอียดโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายเสถียร  เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126