ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร และติดตาม โครงการเกษตรอินทรีย์และโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร และติดตาม โครงการเกษตรอินทรีย์และโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565   189   สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565   186  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   177  ตัวชี้วัดข้าราชการ   172  ประชุม เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง"   151  ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   151  กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565   143  ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท...  133  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565    131  สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุร...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ