เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เดือน มิ.ย. 61

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เดือน มิ.ย. 61  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-03  |   ข่าววันที่: 2018-07-02 |  อ่าน: 292 ครั้ง
 

1.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน 3 รายการ
2.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน 1 รายการ
3.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุเผยแพร่และโฆษณา 2 รายการ
4.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ
5.เรื่อง ประกศผู้ชนะการจัดจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
6.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
7.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
8.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
9.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
10.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
11.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ
12.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
13.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
14.เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาีรจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ
15.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126