ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรรับผิดชอบพื้นที่ประจำอำเภอพรหมบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรรับผิดชอบพื้นที่ประจำอำเภอพรหมบุรี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ2566   95   ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ   82  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (21 กันยายน)    79  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุ...  73  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ...  70  กิจกรรมเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ...  66  ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อน และ...  64  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต...  61  ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครั้งที่ 5...  58  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายวันที่ 14-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ