ประชุมผ่านระบบ web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตาม งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแนวทางการแจ้งประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติและส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ. ศ. 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประชุมผ่านระบบ web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตาม งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแนวทางการแจ้งประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติและส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ. ศ. 2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-29  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 353 ครั้ง
 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126