ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 9/ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 9/ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 9/ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข... จำนวนผู้อ่าน 152  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จำนวนผู้อ่าน 137 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาร 2566 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 134 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ... จำนวนผู้อ่าน 106 เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หนองลาด)  เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... จำนวนผู้อ่าน 94 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครั้งที่ 5/2565 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครั้งที่ 5... จำนวนผู้อ่าน 77 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ... จำนวนผู้อ่าน 73 กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566  กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุ... จำนวนผู้อ่าน 73 ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตกลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการลด... จำนวนผู้อ่าน 72 กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร “เยาวชน นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 อายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 10 ราย  กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร “เยาวชน นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ใน... จำนวนผู้อ่าน 66


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

  รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126  email  if-singburi@hotmail.com  โทรศัพท์ 036551011  FAX 036551011  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6