โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |   ข่าววันที่: 2021-03-31 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 2 จำนวน 33 ราย  โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่
1.การเพาะพันธ์ุปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลานิลแปลงเพศ
2.มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ SL และ GAP
3.โรคสัตว์น้ำ การใช้ยาและสารเคมีในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.การลดต้นทุนในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการสร้างอาหารธรรมชาติ?ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ การทำน้ำเขียวในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะพันธ์ุไรแดง และการเพาะพันธ์ุแหนแดง พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวขนาด รายละ 1,000 ตัว ปลานิลรายละ 1,000 ตัว รวม 64,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126