โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

          วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 1 จำนวน 35 ราย โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่

1.การเพาะพันธ์ุปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลานิล และปลานิลแปลงเพศ

2.มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ SL และ GAP

3. โรคสัตว์น้ำ การใช้ยาและสารเคมีในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.การลดต้นทุนในระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการสร้างอาหารธรรมชาติ?ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ การทำน้ำเขียวในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะพันธ์ุไรแดง และการเพาะพันธ์ุแหนแดง

           พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัว ปลานิลขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัว รวม 68,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126