กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-06  |   ข่าววันที่: 2020-08-05 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่รวม ๖ นาย ปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

ร่วมกับประมงอำเภอทองผาภูมิ ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ เกษตรอำเภอทองผาภูมิ และทหารชุดปฏิบัติการทางเรือ ฉก.ลาดหญ้า จัดประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนประมง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามด้านการประมง และสอบถามปัญหา อุปสรรคการทำประมงในพื้นที่บ้านโบอ่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านการประมง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีชาวประมงเข้าร่วม ๒๘ ราย โดยมีนายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ เป็นประธานการประชุมฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (764)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (747) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (735) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (697) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (695) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (680) ติดต่อเรา.. (669) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (192) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (190) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (170) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (167) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (158) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (144) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (139) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (132) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (124) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (120) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (118) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ.. (112) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (108)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180