เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี เกี่ยวกับการกำกับดูแลการจอดแพมิให้เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี เกี่ยวกับการกำกับดูแลการจอดแพมิให้เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-31  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

๒๒ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ เทศธรรม ประมงอำเภอทองผาภูมิ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี เกี่ยวกับการกำกับดูแลการจอดแพมิให้เป็นอันตรายต่อการเดินเรือตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๕/๑ มาตรา ๔๖ ทวิ และหมวดที่ ๕ ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ มี นายกเทศมนตำบลทองผาภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน เข้าร่วมรับฟัง โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (764)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (747) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (735) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (697) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (695) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (680) ติดต่อเรา.. (669) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (192) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (190) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (170) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (167) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (158) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (144) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (139) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (132) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (124) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (120) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (118) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ.. (112) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (108)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180