นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-04  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับประมงจังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี), ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี), ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุม โดยมีนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (754)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (728) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (725) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (685) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (674) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (669) ติดต่อเรา.. (655) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (183) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (171) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (155) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (151) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (129) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (126) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (119) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (107) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (107) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (104) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (103) ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ช่วยกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน.. (103) ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. .. (96)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180