ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 

เฉพาะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเท่านั้น

( ซึ่งการขึ้นทะเบียนมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน )

คลิ๊ก>>>https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/

การขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)

คุณสมบัติ

1. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. มีบ่อหรือกระชังหรืออื่นๆ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเลี้ยงจริง
3. การขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน,นส.3 ก.,สปก.4-01 เป็นต้น หรือใบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานที่ยื่นขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ตั้งฟาร์ม

 

 

การขึ้นทะเบียน ชาวประมง ( ทบ.3 )

คุณสมบัติ

1. ชาวประมงที่ทำการประมงทั่วไป โดยไม่ใช้เรือได้รับการรับรองและขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคลอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารการรับรอง เป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรืออปท. หรือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นหรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตร

สถานที่ขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่ ภูมิลำเนา

 

     


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (165)  จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (143) แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (142) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (134) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (129) แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (123) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (115) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (105) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (99) ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ช่วยกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน.. (92) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (91) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (91) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (84) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (83) ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. .. (82) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเครือข่าย ๖ (ห้วยเขย่ง-ปิล๊อก) เกมส์ .. (80) เข้าร่วมประชุมกองตรวจการประมง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต.ค.-ธ.ค. ๖๒.. (78) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (77) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (77) กิจกรรมปล่อยปลา ในพื้นที่โครงการฯ ปล่อยปลาไน (เขื่อนท่าทุ่งนา กฟผ. สนับสนุน) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว .. (76)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180