ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

เฉพาะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเท่านั้น

( ซึ่งการขึ้นทะเบียนมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน )

คลิ๊ก>>>https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/

การขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)

คุณสมบัติ

1. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. มีบ่อหรือกระชังหรืออื่นๆ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเลี้ยงจริง
3. การขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน,นส.3 ก.,สปก.4-01 เป็นต้น หรือใบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานที่ยื่นขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ตั้งฟาร์ม

 

 

การขึ้นทะเบียน ชาวประมง ( ทบ.3 )

คุณสมบัติ

1. ชาวประมงที่ทำการประมงทั่วไป โดยไม่ใช้เรือได้รับการรับรองและขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคลอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารการรับรอง เป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรืออปท. หรือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นหรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตร

สถานที่ขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่ ภูมิลำเนา

 

     


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (769)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (750) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (744) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (700) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (699) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (682) ติดต่อเรา.. (676) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (195) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (195) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (172) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (170) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (162) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (148) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (145) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (134) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (126) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (122) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (122) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ.. (120) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (สขร1).. (112)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180