ร่วมกันให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

ร่วมกันให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำการประมง (ทบ.3) ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-05-06 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี

นายณรงค์ เทศธรรม ประมงอำเภอทองผาภูมิ

นายไพศาล รัตนา หน.หน่วยป้องกันฯ ประมงน้ำจืด พร้อมเจ้าหน้าที่ประมง

นายภิญโญ โพธิ์ศรีทองปลัดอำเภอทองผาภูมิ และเจ้าหน้าที่อส.ร่วมกันให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำการประมง (ทบ.๓) ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ โดยมีการจัดระเบียบระยะห่าง การเข้าแถวรับบัตร มีการวัดไข้และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างให้รอ แยกทางเข้าออกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายตามมาตราการเชื้อโควิด - ๑๙ มีเกษตรกรชาวประมงมาลงทะเบียนจำนวน ๑๓๕ ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (780)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (763) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (756) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (709) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (708) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (693) ติดต่อเรา.. (687) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (208) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (205) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (181) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (179) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (166) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (161) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (157) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (140) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (136) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (129) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (128) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ.. (127) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (สขร1).. (124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180