ร่วมงานวิ่ง ทองผาภูมิ มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน ครอสคันทรี่

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

ร่วมงานวิ่ง ทองผาภูมิ มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน ครอสคันทรี่ 

 เผยเเพร่: 2019-12-26  |   ข่าววันที่: 2019-12-22 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

๒๒ ธันวาคม ๖๒
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
โดยนายไพศาลรัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมงานวิ่ง ทองผาภูมิ
มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน ครอสคันทรี่
จัดโดยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ร่วมกับเขื่อนวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลทองผาภูมิ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สสส.
และสโมสรโรตารี่ทองผาภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่องให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงอยู่เสมอเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ทั้งใน และนอกเขตพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอำเภอทองผาภูมิให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายอีกทางหนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
จำนวน ๑,๔๓๓ คน โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (768)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (749) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (743) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (700) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (698) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (682) ติดต่อเรา.. (676) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (194) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (192) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (171) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (170) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (161) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (147) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (144) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (134) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (126) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (121) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (121) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ.. (120) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (สขร1).. (111)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180