ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  

 เผยเเพร่: 2019-10-18  |   ข่าววันที่: 2019-10-17 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี โดยนายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ม.๔ บ้านปิล็อกคี่ ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และประชุมร่วมกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สุขศาลา ตชด. ปศุสัตว์ เกษตร ประมงอำเภอ ครูกศน. เพื่อรับทราบรับฟังปัญหาทั่วไปด้านคุณภาพชีวิตโดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (766)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (749) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (742) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (700) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (697) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (681) ติดต่อเรา.. (675) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (194) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (191) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (171) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (169) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (160) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (144) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (144) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (132) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (126) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (121) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (119) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ.. (118) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (109)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180