ขั้นตอนการชำระค่าพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ขั้นตอนการชำระค่าพันธุ์สัตว์น้ำ 

ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |   ข่าววันที่: 2021-01-02 |  อ่าน: 179 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (479)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (427) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (424) ประวัติหน่วยงาน.. (404) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (387) แผนผังศูนย์ฯ.. (385) หน้าที่รับผิดชอบ.. (384) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (341) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (333) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (331)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000