ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-11-12 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม (นายพีระพล ตัณฑโอภาส) ณ ห้องประชุมทูลกระหม่วมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (507)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (464) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (448) ประวัติหน่วยงาน.. (430) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (419) หน้าที่รับผิดชอบ.. (412) แผนผังศูนย์ฯ.. (405) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (366) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (352) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (350)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000