วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้คำแนะนำและแจกเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้คำแนะนำและแจกเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-06  |   ข่าววันที่: 2020-08-06 |  อ่าน: 245 ครั้ง
 

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้คำแนะนำและแจกเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในชุมชน ณ วัดทุ่งทอง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (477)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (424) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (418) ประวัติหน่วยงาน.. (398) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (385) หน้าที่รับผิดชอบ.. (383) แผนผังศูนย์ฯ.. (381) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (338) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (331) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (329)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000