ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-31  |   ข่าววันที่: 2020-07-31 |  อ่าน: 176 ครั้ง
 

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร พร้อมทั้งมอบพันธ์ุสัตว์น้ำแก่เกษตรกรด้านประมง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (478)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (426) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (423) ประวัติหน่วยงาน.. (401) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (387) หน้าที่รับผิดชอบ.. (383) แผนผังศูนย์ฯ.. (383) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (340) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (333) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (331)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000