ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2563 ณ บริเวณลานธรรมสวนป่า วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2563 ณ บริเวณลานธรรมสวนป่า วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-05-07 |  อ่าน: 314 ครั้ง
 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครองตำบลน้ำซึม ผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิชาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลานธรรมส่วนป่า วันจันทาราม (วัดท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (508)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (467) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (452) ประวัติหน่วยงาน.. (434) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (423) หน้าที่รับผิดชอบ.. (414) แผนผังศูนย์ฯ.. (407) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (372) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (356) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (354)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000