ดำเนินการขนย้ายปลาบึกขนาด 30-40 กิโลกรัม จำนวน 22 ตัว เพื่อขนย้ายไปปล่อยยังบึกพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเกาะเทโพ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ดำเนินการขนย้ายปลาบึกขนาด 30-40 กิโลกรัม จำนวน 22 ตัว เพื่อขนย้ายไปปล่อยยังบึกพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเกาะเทโพ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 328 ครั้ง
 

ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการขนย้ายปลาบึก ขนาด 30-40 กิโลกรัมต่อตัว จำนวน 22 ตัว เพื่อขนย้ายไปปล่อยยังบึงพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้รับมอบจากนายธาวธัธ ธาวิพัฒน์ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงมีปริมาณไม่เพียงพอ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (508)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (467) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (452) ประวัติหน่วยงาน.. (434) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (423) หน้าที่รับผิดชอบ.. (414) แผนผังศูนย์ฯ.. (407) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (372) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (356) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (354)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000