ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-24  |   ข่าววันที่: 2020-03-24 |  อ่าน: 163 ครั้ง
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธนี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 33 ราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (508)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (467) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (452) ประวัติหน่วยงาน.. (434) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (423) หน้าที่รับผิดชอบ.. (414) แผนผังศูนย์ฯ.. (407) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (372) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (356) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (354)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000